Koncepter

Dette scenarie centrerer om roller, der er dybt forbundet til og identificerer sig med den gruppe – det kobbel – de er en del af. Derfor vil vores ‘karakter’oplæg til jer deltagere tage form som et gruppekonceptoplæg. Som nævnt på koncept-siden og under tilmelding, tilmelder I jer i grupper og får et gruppekoncept baseret på jeres tilmelding. Dette svarer lidt til, hvad man til andre scenarier vil få som præskrevet karakteroplæg.

Fra dette koncept udvikler I individuelle roller. Der er i gruppekonceptet nogle spirende frø, idéer, til karakterkoncepter. Dem må I gerne tage inspiration i. Det vigtigste er, at I tænker ind i rollerne, at de er koblet, og hvordan de hver især er med til at gøre koblet levende. Det betyder selvfølgelig også, at I skal snakke lidt (eller meget? afhængig af hvad I offgame har brug for) sammen på forhånd.

Hvorfor gør vi det på denne måde?
Vi er nysgerrige på, hvordan det vil påvirke oplevelse af gruppesamhørighed til scenariet. Vi ved, at det måske virker lidt som en mærkelig måde at forholde sig til sin rolle til scenariet på, men vi håber, at I er friske på at prøve det af sammen med os. Om ikke andet får I en oplevelse sammen med jeres gruppemedlemmer.

Nedenfor finder du nogle eksempler på, hvordan et kobbelkoncept kan se ud. Disse kan muligvis komme i spil (alle kobler vil være offentligt tilgængelige for gennemsigtighed).

Typer af kobler

Sekten har ikke plads til svage kobler: Alle skal slås, alle skal kende ritualerne og myterne, og alle skal være klar på at slå ned på svaghed. Dog plejer de fleste kobler at falde ind i en af 3 arketyper:

Krigskoblerne, som lever og ånder for den evige krig, der driver Sekten. Mystikerkoblerne, som holder Sektens sjæl ved lige, husker dennes myter, og til sidst inkvisitionsskobler, som sikrer sig, at alle i Sekten har den rette tro, samt konstant tester de andre for at holde Kains Sværd skarpt.

Spillet sigter efter at have en kobbelfordeling blandt spillere på 2 krigskobler til 2 mystikerkobler til 1 inkvisitionsskobbel.

Krigskobler

Slagterhunde, korsfarere og dødspatruljer

Alle kobler slås, alle kobler dræber, og alle i kobler kæmper mod De Første, men ikke alle kobler kan kalde sig selv for et Krigskobbel.
Krigskoblets eneste formål er den evige krig mod De Første og deres slaver. Deres medlemmer lever deres uliv i en evig forberedelse på kampen, og hvad denne kræver af dem. Det er dem, som dens fjender først møder på slagmarken, når de med tand og flamme bringer kampen til dem.

Blandt krigskobler finder man alt fra fanatiske mørke disciplinerede riddere, hvis største ønske er at dø for Kain, samt bringe sit kobbel ære, til kaotiske unge monstre, der kun finder glæde, når de skader andre, og skulle de sidde stille for længe, vil de enten implodere på sig selv eller sætte ild til verden.

Når man spiller et krigskobbel handler ens spil om at udforske, hvad det vil sige at være en del af et kriger-fællesskab, hvor man hele tiden skal vise sit værd, og bevise, at man er stærk nok til at forblive en del af dette, samt bevise over for andre, hvorfor lige netop ens kobbel er en større kriger end alle andre.

Den typiske Ductus:

At være Ductus i et krigskobbel er at være hærfører. Det er denne, som leder sit kobbel i krig, vælger, hvordan koblet slås, og hele tiden sikre sig, at koblet er klar på alt. Dog så skal denne også hele tiden være klar på at bevise overfor sit kobbel lige netop hvorfor denne fortjener at blive fulgt i krig.

 

Den typiske Præst:

Det er nemt at miste kontrollen over sig selv, når ens liv er krig. Præsten er det anker, som holder et kobbel fra at falde helt til bæstet og holde sig til sit Dogme, for et frådende monster uden sans eller samling kan ikke tjene Kain. Det at være præst i et krigskobbel er som at lave filosofi med en hammer: Somme tider er man nødt til at tæve den ind i sine kobbelfæller.

Mystikerkobler 

Magikere, filosoffer og galninge

Alle kobler overholder ritualerne, alle kobler hylder Kain, og alle kobler fornægter mennesket, men ikke alle kobler jager den dybere sandhed gemt i det monstrøse, Kain og ritualerne.

Mystikerkoblers formål er at finde den større sandhed bag det hele. Det er dem, som ønsker at rive sløret væk for at lade hele verden åbenbare sig for dem; få kendskab Endetiden; lære den magt at kende, som findes i blodet, døden og Kain. De finder sig selv i en evig filosofisk knivkamp mod andre mystikerkobler i kampen om at definere sandheden og den sande vej til oplysning.

Blandt mystikerkobler finder man alt fra ceremonielle magikere, der bruger flere timer på at tolke den kosmiske besked gemt i mennesketarme til hedoniske væsner, der fornægter ånden til fordel for vampyrens hunger, og som stræber efter at leve i denne verden til evig tid og opleve alt, der er at finde i denne.

Når man spiller et mystikerkobbel, handler det om at udføre komplicerede ritualer og ceremonier, “diskutere” myter og være klar på at smadre andre for sine argumenter. Det er at teste sine kobbelfæller gennem filosofiske argumenter for faktisk at se, hvorvidt de for alvor lever koblets filosofi, alt i mens man jagter sandheden.

Den typiske Ductus:

Indsigt ind i mysteriet er meget godt, men nogle gange er man nødt til at forholde sig til det mondæne: Man skal have steder at sove; der er fjender man ikke har råd til lige nu, som man skal tæve til blods, fordi de mener, Kains natur er 3-delt, hvor den tydeligt er 4-delt, og der er forpligtelser til ens Biskop, som skal overholdes, for at man kan få lov til at fortsætte sin søgen efter visdom.
Ductus formål i mystikerkoblerne er at sikre sig, at sit kobbel faktisk kan være et brugbart medlem af Sekten, da hvis de ikke er det, er det alt for nemt at kalde dem forrædere. Det at være Ductus er at være den, som har sat sin egen søgen efter indsigt på holdt for at kunne sikre sig sine kobbelfæller fortsat kan søge; hvad ofrer man ikke for sit kobbel?

Den typiske Præst:

Præsten i et mystikerkobbel er en guru, og koblet er dennes disciple. Det er denne, som hjælper de andre med at holde Dogmerne, og hvad der er bedst for deres videre spirituelle udvikling. Skønt alle i koblet kan siges at være en ekspert på myterne, er præsten den sidste autoritet på disse, og hvordan man skal forstå dem. Det er ikke unormalt, at præsten afgår ved døden for hænderne af sine egne disciple, skulle der opstå en for stor skisme. Ud af denne magtkonflikt vil så en ny præst komme til, eller den gamle vil være endnu mere overbevist om sin position.

Inkvisitionskobler

Heksejæger, tortører og blodhunde.

Alle kobler ønsker Sektens videre overlevelse, alle kobler ønsker den rette forståelse af myterne, og alle kobler er sadistiske svin, men ingen er det som Inkvisitionskoblerne.
Inkvisitionskobler er kobler, der har taget den byrde på sig at sikre sig den rette tro og ånd i Sekten, deres autoritet kommer fra dem selv, og det at Biskoppen ikke har ytret noget imod dem. De bruger deres uliv på at holde øje med andre kobler for at sikre sig, at ingen af disse er forrædere til Sekten, samt om de overhovedet er nøvendige for denne.

Blandt inkvisitionskoblerne finder man alt lige fra folk, der bruger hvert et øjeblik på at teste andre kobler for at sikre sig disse er knivskarpe og klar på at gøre alt for Sekten, til andre som er eksperter i vampyrens natur, og hvordan man gennem kreativt brug af værktøj kan få vampyrer til at stikke deres eget kobbel og tilstå synder bare for at få det til at stoppe.

Når man spiller et inkvisitionskobbel handler det om at være den trælse panser, der stikker sin næse i andre folks ting, for at sikker sig, at disse opfører sig ordentligt, og alle tjener Kain på en brugbar måde. Det er, at skændes med andre inkvisitionskobler om den virkelig natur af kætteri og hvordan man bedst tester andre, alt imens man er et af de mest hadede kobler i rummet.

Den typiske Ductus:

Nogen skal jo holde styr på alle planerne, holde boldene i luften og sikre sig, at koblet ikke ender i endeløs polemik om, hvad den rette fremgangsmåde er. Det ansvar falder til Ductus. Det er denne, som sætter dagsorden for hvilket andet kobbel, koblet har som projekt. Alt i mens den prøver at sikre sig, at alle de fjender, koblet har skaffet sig, ikke rotter sig sammen mod dem.. Eller at folk simpelthen ikke tør lægge sig ud med dem.


Den typiske Præst:

Hvis man skal kunne finde kættere, har man brug for en ekspert i myterne. Dette ansvar falder til præsten, alt imens denne sikrer sig at dens eget kobbel gør det, som det gør, af de rette årsager og holder det rette sindelaget under det hele. Kniven kan nemlig ligeså hurtigt blive rettet mod koblets egne medlemmer som mod andre, skulle spor af korruption blive fundet at have slået rod, da hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.