Om Sekten

Sekten er en verdensomspændende organisation, men vi fokuserer på den del, der eksisterer i lille Aarhus. Det er som sagt en samling af fanatiske, blodshungrende vampyrer, hvis fælles formål er at befri sig fra De Første vampyrers indflydelse ved at finde og dræbe dem i håbet på, at vampyrernes skaber, Kain, så vil lade dem regere med sig i de nye Enok, når han vender tilbage.. lige om lidt.

Sektens Organisering

Kobler

I Sekten er vampyrer organiseret i kobler; små grupper af vampyrer, der kæmper, dør og lever side om side. Gennem vaulderiet og deres natlige ritualer bliver de bundet tættere og tættere sammen, så deres individuelle selv langsomt smelter bort til fordel for den fælles identitet, de finder i koblet, dets historie, ritualer og fælles værdier. Medlemmerne af kobler er nærmest komplet loyale overfor deres eget kobbel og er altid klar til at stå op for det enkelte medlem af gruppen, og de forventer, at alle andre i koblet gør det samme for dem. Denne loyalitet bliver konstant testet af koblet internt gennem prøvelser, alt fra at begå mord til at lade sig udsætte for fysiske og psykiske strabadser.

Et kobbel opstår enten ved, at eksisterende kobler af den ene eller anden grund splittes ad, hvad end det er helt bogstaveligt, eller fordi interne konflikter kommer til et sådan punkt, at koblets sammenhængskraft forsvinder, eller ved at en større autoritetsfigur i Sekten udtager en gruppe vampyrer til at danne et kobbel for at løse en bestemt opgave, koblet overlever, og der ikke er noget behov for at opløse det igen.

Det er ikke unormalt, at nye kobler overtager navnet på et opløst kobbel for at adoptere dets arv, noget der kan opstå polemik om, hvis der er overlevende medlemmer fra det kobbel tilbage, der har holdninger til disse ynglinge, der stjæler en del af deres historie.

Nye vampyrer bliver traditionelt sat sammen med en enkelt mere erfaren vampyr for denne kan lære dem op og teste deres stål.

Indenfor kobler er der to magtpositioner, alle kobler skal udfylde, for at de kan blive regnet for et regulært kobbel (->).

Ductus

Ductus’ rolle i et kobbel er at være den, der i sidste ende sidder med valget, om hvad det enkelte kobbel gør, og som organiserer medlemmer. Dennes position bliver opretholdt gennem en blanding af karisma og råstyrke, hvilket er nødvendigt for at kunne holde et kobbel sammen.
Om Ductus bliver valgt gennem ritualiseret kamp, eller blot ved at den tidliger ductus bliver trampet til blods i en baggyde kommer an på den enkelte kobbel. En Ductus skal hele tiden tænke på sit kobbel og sikre sig, at alle er kampklar. Et kobbel er kun så stærkt som det svagest medlem, og det er Ductus’ ansvar at sikre sig, der ikke er nogen svaghed at finde i sit kobbel.

Præst

Selv monstre har brug for en sjæleplejer. Præsten er et koblets spirituelle leder og ritualmester. Det er denne vampyr, hvis formål er at genfortælle myterne om Kain, hjælpe koblets medlemmer til at beholde kontrol over bæstet, og sørge for at koblet udfører sine ritualer.
Der er ingen formelle krav til at kalde sig selv for præst, dog vil enhver ny præst skulle bevise overfor Sektens andre præster, at de kan deres job, og denne ikke har nogen forkert forståelse af myterne eller blasfemiske idéer, når det kommer til ritualer. Sektens sjæl kan ikke tillades og blive korrumperet. Præsten har i scenariet også en særlig funktion, nemlig muligheden for at deeskalere situationer ved at huske sit kobbels medlemmer på, at Sekten kæmper for samme sag. Dette sikre, at et kobler kan være ekstremt konfronterende, men samtidig har en ‘værdig’ årsag til at trække sig tilbage (se mere under mekanikker).

Biskoppen

Sekten har brug for en stærk leder, der kan føre Kains Sværd og sikre sig, at alle husker deres formål. Biskoppen er den øverste leder af Sekten i en by og er altid den hårdeste, ondeste og klogeste i hele den del af Sekten. En vampyr, der har kæmpet sig op til at kunne være leder af Sekten med sit kobbel i ryggen. Det er Biskoppen, der står for den daglige ledelse af Sekten, giver kobler opgaver og sørger for at organisere krigen mod Slaverne og De Første. Biskoppen og det administrative spil omkring denne er ikke en del af spiloplevelsen til Hunger & Ligdans, da vi spiller kobbelmedlemmerne ‘på gulvet’. Biskoppen er synlig i spil som en faciliterende plotrolle og vil lede nogle af de planlagte offentlige ritualer.

Sektens syn på vampyrer

I Sekten øjne findes der 3 slags vampyrer: Kainiter, Slaver og Skovlfødte.

Kainiter er det begreb, som Sekten bruger omkring vampyrer, der er medlem af Sekten. Alle andre kan kun siges at være iligiteme vampyrer, der kun er marginalt mere værd end mennesker. Man tæller først som som en ægte vampyr, efter man har været gennem et indvielsesritual gennemført af en præst (disse afhænger af koblet præsten er tilknyttet).

Slaverne alle andre vampyrer, der ikke er medlem af Sekten eller er en skovlfødt. De er hver og én slaver til De Første og forrædere mod Kain. Alt de fortjener er døden, og at nogen, som faktisk kan bruge deres styrke, tager den fra dem. Vis dem ingen nåde, de er mindre værd end støvet for ens fødder, beskidte kryb, der imiterer mennesker og ønsker at lægge skjul på sig selv: Dræb dem alle.

Skovlfødte
Nogen gange skal man bare brug en hær af kroppe, man kan sende efter sine fjender; choktropper og intet andet. Skovlfødt beskriver et menneske, der er blevet omfavnet blot for at være kødskjold og kanonføde mod Sektens fjender. Disse dybt forvirrede sjæle holder sjældent længe, dog skulle de overleve deres første par slag, kan nogle kobler godt finde på at tage dem ind, dog er de hele tiden meget opmærksom på, at den skovlfødte skal kende sin plads og være taknemmelig for ikke at blive jagtet ned for sport. Nogle skovlfødte bliver med tiden optaget i kobler, når de har vist deres værd, og med tiden glemmes det, at de er skovlfødte. At være skolvfødt i Sekten er forbundet med en del skam og at føle sig forkert, da man bliver behandlet som mindre værd og mindre ‘rigtig’ vampyr, men samtidig har man ingen mulighed for at tage andre steder hen, da man ikke kender andet. (Vælger man at spille dette, er det for at spille oplevelsen af at være på ydergrænsen af fællesskabet og kæmpe for at blive accepteret af sit kobbel og andre, ikke for at starte en skovlfødtes rettigheder bevægelse).

Sektens Ritualer

Ritualer
Ritualer er hjertet af troen, da hvad er tro uden praksis? Ikke andet end fine tanker, og tanker vinder ikke krige, det gør handling. Man skal vide, at alle man står skulder til skulder med er til at stole på, og at de vil Sekten lige så meget som én selv. Alle ritualer i Sekten er designet til at hjælpe med at skabe fællesskab i Sekten, binde folk sammen og sikre sig at dens medlemmer ikke imploderer på hinanden i et blodhungrende, hadefuldt orgie af hugtænder og kløer.
Ritualer er højhelligt for alle medlemmer af Sekten, og intet medlem kunne finde på med vilje at afbryde et ritual, der er blevet igangsat, da det er enormt tabu. At gøre dette kan have vidt strækkende konsekvenser (afhængig af ritualets vigtighed), alt fra at blive nedjagtet af resten af Sekten til som minimum en hævnaktion fra koblet, hvis ritual der blev afbrudt.
Hvad der her følger er en beskrivelse af nogle af de ritualer, som Sekten praktiserer og deres betydning. Vi vil i deltagerbrevet beskrive de store offentlige ritualer, der kommer til at foregå under scenariet, mere dybdegående.

Vaulderie:
Vaulderiet er hjertet af Sekten, da det binder vampyrer sammen stærkere end noget socialt bånd måtte kunne. Man drikker blodet af sine kobbelemedlemmer for gennem dette blodsbånd at komme tættere på de andre i ens kobbel. Kobler udfører dette ritual mindst én gang hver nat for at holde koblet tæt bundet sammen.
Der findes et utal af måder at udføre ritualet på. Det er en handling, der er højhellige for alle medlemmer af Sekten.

Holmgang:
Vold vil ske, og det er kun sundt, for det er en måde at skære de svage væk på. Det går dog ikke, at alle Kains Sværd knækker, hvis kobbel efter kobbel river hinanden i stykker. Holmgangen findes som en måde, hvorpå to parter kan udfordre hinanden til duel, hvorefter to præster overser denne. Kampen behøver ikke altid at være til døden, underkastelse og ydmygelse er fint nok.
I kampen gælder alle kneb, så længe det kun er mellem de to kæmpende.

Blodige Navne:
Det er skik, at efter første gang man har været i kamp som medlem af Sekten vil ens kobbel give én et passende tilnavn. Dette er noget, som kun bliver givet til fuldbyrdede medlemmer af Sekten og aldrig til skovlfødte, hvilket betyder, at det i nogle kobler også virker som et indvielsesritual til koblet og dermed Sekten. Koblet plejer at gøre en lille ceremoni ud af dette. Det er ikke unormalt, at man ender med kun at gå ved dette navn og lægge sit dødelige navn fra sig, som man fuldgyldigt træder ind i koblet.

Derudover har hvert kobbel en række ritualer, der er specifikke for dem; nogle af dem er fortolkninger af disse. Dette vil stå i gruppekonceptdokumentet, men alle spillere er mere end velkomne til at skabe flere og egne.