Scenariets mekanikker

Til dette scenarie bruger vi en række mekanikker til at simulere situationer, vi ikke kan eller vil gøre i virkeligheden, eller til løbende at kalibrere (forventingsafstemme og tilpasse spillet baseret på dette) spillet mellem os.

Kalibrering:

Eskalering: Til slåskamp, brug da slåskampteknikken (se længere nede). Derudover ser vi gerne, at man tydeliggør sin intention til at eskalere med ord og kropssprog, således modparten har mulighed for at deeskalere, hvis de ikke er komfortabel med den retning, der lægges op til. Det vil sige: eskalér langsomt og tydeligt; lad være med at overraske nogen bagfra (medmindre I har aftalt scenen på forhånd) og lign.

Deeskalation:
Tap-out: Slå med flad hånd to gange hurtigt efter hinanden på din egen krop eller din medspillers krop. Dette signalerer, at du ikke er komfortabel med hvadend der lige blev foreslået/lagt op til, og at I spiller ud af den vinkel, men fortsætter scenen.

“Det tager vi på Mandag”: En sætning, der indeholder noget med ‘det ordner vi på Mandag’, signalerer det samme som tap-out. Vi har både en verbal og en nonverbal mekanik, da det i nogle situationer er nemmere at gøre det verbalt (fx en samtale), og andre situationer er nemmere at gøre nonverbalt (fx en fysisk eksalation eller en situation, hvor man ikke har mulighed for at tale eller blive hørt).

Offgame: Offgame er vores stopord. Alt der siges efter ordet “offgame” er offgame. Dette kan du bruge, hvis en scene er gået for langt, eller du pludselig opdager, at du ikke kan være i en situation. Du kan både fortælle, hvad der skal ændres, for at scenen kan spille videre (fx: “jeg har brug for, at du giver slip på mig, men lad os fortsætte spil derefter”), eller informere, at du lige skal have en pause og derefter forlade scenen. Det er vigtigt, at man lytter og giver plads, når en person bruger ‘offgame’ til at fortælle noget.

For alle disse tre teknikker gælder det, at der ikke er nogen ingame konsekvenser for at bruge dem. Vi bruger dem, for at vi alle kan have en tryg oplevelse.

Simuleringsteknikker:

Slåskamp/vold:
tba, men kort sagt har vi nogle eskaleringsord, der inviterer til og forhandler udfaldet af slåskampen. Selve slåskampen simuleres med en brydeteknik, som vi workshopper før spil (spontane slåskampe), eller ved offgame-aftalt stuntkamp (mere ingame-planlagte, fx rituelle kampe).

Drikke blod:
Denne teknik er meget simpel; lad som om du drikker nogens blod. Bid (ikke hårdt) på det pågældende område; undgå at ‘angribe’ nogen ud af det blå, men gør det tydeligt, når du vil drikke af andre eller blive drukket af. Alt rød/rødlig væske i spillet repræsenterer desuden blod.

Blodsgaver:
tba, men kort sagt bruger vi kraftordene ‘virkelig virkelig‘ til at indikere, at noget overnaturligt finder sted.

Diablerie:
tba, men kort sagt udspiller man en kort meta-scene, hvor offeret for diablerie med ord, lyde og bevægelser fortæller om sin karakter og dens hemmeligheder for diableristen.

Tryghed til Hunger & Ligdans

Er uheldet ude eller har du brug for en pause fra spillet af den ene eller anden årsag, har vi til Hunger & Ligdans et dedikeret offgame tryghedsrum. Her kan man gå hen og puste ud og/eller få en snak med en af vores tryghedsværter, hvis man har behov for det. Rummet er åbent under spil, og der vil altid være mindst 1 (men som regel 2) tryghedsværter til stede. Der vil også være tæpper, snacks, rigeligt med drikke og førstehjælpsudstyr.
Tryghedsrummet findes på etagen over spillokalet i samme bygning.

Tryghedsværter:
Tryghedsværterner er vores 3 offgame frivillige, hvis formål er at være der for dig, spilleren, hvis du føler dig utryg, har det svært med noget, eller bare har brug for en pause. De er der for at lytte, hjælpe og rådgive dig fra der, hvor du er, når du kommer ind til dem.

Vores tryghedsværter er (opdateres løbende):
Steen Bach Hansen –
Tore Plougheld – Tore er udover at være almindelig tryghedsvært også uddannet i førstehjælp og psykisk førstehjælp.
tba –