Historien op til nu

Op til scenariet

Danmark har været under Sektens kontrol i så længe, at der ikke lever nogen vampyr, som kan huske en tid før. Sekten har kontrolleret landet fra skyggerne og ladet det været en legeplads for deres perfide nydelser. Her fra har Sekten organiseret angreb mod Tyskland med jævne mellemrum for at føre krig mod Slaverne og De Første.

For snart et halvt år siden omkom den tidligere Biskop af Sekten, Moseliget, da denne prøvede at danse i et bål under et ritual, fejlede og gik op i flammer.

Nu et halvt år efter har Jernsaxa taget magten i Sekten og står til at skulle blive indviet som Biskop. Alle har accepteret dette, og det eneste som mangler er den formelle indvielsesceremoni: Salvelsen.
Dette er Første Nat vi spiller.

Hvad der sker mellem dette og Den Sidste Nat defineres i workshoppen lørdag. Det er blot sikkert, at Sekten består og har opsporet at en af De Første er ved at vågne. De skal nu gøre sig klar til det store slag.

I fordums tid - myterne

Vampyrens historie og dermed også Sektens er skabt af myter og legender ført ned gennem årtusinderne fra lærerens læber til elevens øre. Dette har ført til, at der findes enorme forskelle på myterne og måden disse bliver fortalt på, samt og endnu vigtigere, hvad den rette tolkning af fortællingerne er.
Dog i dette dystoni af fortællinger er der 3 ting, alle medlemmer af Sekten er enige om.

 • Kain var den første vampyr, og denne er stamfader til alle vampyre. Kain skabte en by, hvor vampyrer herskede over mennesker, og alt var godt.
 • De Første er efterkommere af Kain. De er stamfædre til blodslinjerne. De blev forbandet af Kain, efter de forbrød sig mod denne.
       De sover for tiden, men deres slaver udfører fortsat deres dystre agenda.
 • Den Sidste Tid nærmer sig, hvor De Første vågner fra deres søvn for at jage alle deres børn ned og æde dem.
       Sekten vil kæmpe mod dem, og skulle den sejre, vil Kain vende tilbage til dem og grundlægge et utopia, hvor vampyre hersker over verden.

Kainsmyten

Når det kommer til Kainsmyten, findes der utallige, dog er der en række ting i fortællingen, der går igen og igen i langt størstedelen af dem.

 • Kain var et af det første mennesker tilbage i urtiden og var den første morder
 • Kain blev forbandet eller velsignet af skaberguden til at blive vampyr.
 • Kain grundlagde den første by, en storslået stad hvor vampyrer og mennesker levet sammen.
 • Kain skabte nye vampyrer.
 • Kain rejste væk for at bekæmpe en stor fjerne
 • Kain kom tilbage til Den Første By igen og finder, at hans børn har forbrudt sig mod ham, så
 • Kain forbandede De Første med blodlinjeforbandelser
 • Kain forlod Den Første By og trak sig tilbage fra verden, dog lovede han, at han en dag vil vende tilbage for at lade den endelige dom falde over De Første.

De Første-myterne

På samme vis som der findes et utal af Kainsmyter, findes der også et utal af myter om De Første, deres gerninger, hvad deres store forræderi var, og hvad der sidenhen skete med dem, efter Kain forlod dem. Dog er De Første på mange måder dækket i flere skygger end myterne om Kain. Man er ikke engang helt sikker på, hvor mange af dem, der findes. Det mest normale tal er 17, dog går det nogle gange helt op til 99. Deres navne ligger hen til diskussion, ligesom meget andet ved dem. Dog er der en række ting som er nogenlunde konsensus indenfor Sekten:

 • De Første er forbandet af Kain med hver af deres blondslinjeforbandelser, som går i arv
 • De Første ligger alle og sover på nuværende tidspunkt, dog så på trods af dette rækker deres indflydelse langt ud i verden, og deres slaver fortsætter deres skyggespil.
 • Det er lykkes Sekten at dræbe 2 af De Første.
 • Når enden kommer, vågner De Første påny for at jage deres børn ned og æde dem, så de måske kan blive tilgivet af Kain.

Der findes mange myter om De Første og dem som individer og deres gerninger. Det fortælles, hvordan en af dem byggede Babelstårnet for at kunne nå til Himlen og dræbe gud, men for dennes hybris blev hun kastet ned og dømt til at krybe for hvert et leve væsen i 5000 år; myter om to andre tog på eventyr og kom ud i en masse problemer.
Dog bliver det også gang på gang understreget, at De Første er onde og skal dø for at Kain vil vende tilbage og skabe sit Enok på jord.

Endetidsfortællingen

Det hele må ende, for sådan er det blevet fortalt i fordums tid af Kain. Dog nøjagtigt hvordan dette sker ikke helt klart; utallige profetier om Den Sidste Tid og forestillinger om denne er blevet skabt gennem tiden.
Sekten venter blot på Den Sidste Tid og arbejder hen imod den; for hver af De Første de dræber, jo bedre bliver deres chancer, når resten vågner og den sidste kamp skal slås. Sekten har også her nogle ting, som der er konsensus om:

 • Det at omfavnelsen fejler er et tegn på, at den sidste tid er inde.
 • Naturkatastrofer, sygdomsudbrud og enorme mængder myg varsler, at en af De Første vågner
 • Den sidste kamp kommer til og ske ved Jordanflodens kilde.
 • Næsten alle mennesker vil dø under krigen, og dem som overlever, vil blive gjort til kvæg i Den Sidste By
 • Efter 55 års krig vil solen forsvinde.
 • Kain vil personligt dræbe alle, der ikke har vist deres loyalitet overfor ham.
 • I Den Sidste Stad vil et råd på 15 vampyrer rådgive Kain, og de vil herske over verden til evige tid, og alt vil være godt.

Profeti efter profeti beskriver verden, der vil komme, og den sidste store krig. Det er på mange måder dette ønske om enden, der driver Sekten frem. De slås for en plads i den nye verden, hvor fordums synder endelig vil blive tilgivet og de er herskerne over verden. En glorværdige fremtid med evig nat og gader, som flyder med blod, hvor Kain reagerer side om side med sine børn, er det, som skal gøre nutidens ofre det værd.

Vi opfordrer jer som spillere til at finde på jeres egne fortællinger om Kain, De Første, Den Sidste Tid og tegnene på denne. Skulle man ønske sparring, ræk endelig ud til arrangørerne, vi vil gerne snakke om myter med jer.

Som inspiration kan I kigge i Det Gammel Testermente, Johannes Abenbaringen og ellers myter fra Mesopotamien. 

Dette er ikke at sige, at det at lave myter kræver en masse hjemmearbejde. Myter, som man kommer op med i øjeblikket i spillet, er lige så spilmæssigt valide som myter, der er udleveret fra vores side af, eller dem man har tage med hjemmefra.

Tolkninger og modstridende historier

Stædighed og voldsparathed er i vampyrens natur, og hvis en ting er klar om Sekten, er det, at den har mange ansigter og utallige myter og måder at fortolke det hele på. Diskussioner om myter og fortolkning har det med at eskalere til vold, når debattøren møder nogen med en virkelighedsforståelse, der en anden end deres egen.

Inden for Sekten er der to overordnede måder at tolke myterne på: Bogstaveligt eller symbolsk.

For den bogstavelige tolker, så er myterne gengivelser af fortiden og fremtiden og som udgangspunkt sand. Den “kritiske” tolker af denne skole anerkender, at hvis flere myter beskriver det samme på forskellige måder, så er der et problem, og de begynder så at lede efter ligheder og ting, der lyder mere plausible, for at komme frem til det sande narrativ og lære, hvordan tingene virkelig skete.

Ved den symbolske tolker antages det, at narrativet bestemt skete, men det er blevet konstrueret på en sådan måde det nu er for at gemme ældgammel visdom i sig, låst væk i semiotiske koder, man må knække for, at mytens sande esoteriske viden kan åbne sig for en. Her handler det altså om at forene modstridende udlægninger ved at se på, hvordan de symbolsk kan beskrive det samme – og hvad dét samme så i virkeligheden er.

 

Kætteri i Sekten

Mange tolkninger og udgaver af myter kan blive accepteret i Sekten, men der er også de overbevisninger og praksisser, der bliver jagtet ned med sværd og ild for sin kætterske natur. Hvad der her følger er eksempler på kætterier i Sekten:

 • Enhver form for apologetisk myte for De Første og deres handlinger
 • Fortællinger om, at Kain ikke var den første vampyr
 • At nægte at deltage i Sektens offentlige ritualer
 • Ikke at anerkende sin Biskop
 • At søge det menneskelige
 • Alle holdninger, der siger, at det er en dårlig ting at være vampyr
 • At tro De Første ikke findes, eller at Endetiden ikke kommer.
 • Ikke at udføre Vaulderie eller påstå, at det ikke virker.
 • At vise nåde overfor Slaverne og andre fjender af Sekten.
 • At anerkende skovlfødte som fuldgyldige vampyrer, uden at de har været gennem indvielsesritualet
 • At forråde Sekten

Det er i Sektens alles ansvar at slå hårdt ned på kætteri, men særligt de kobler, der falder indenfor inkvisitionskoblets arketype, jagter det. De har autoriteten til at udmåle straf for kætteri, og i bedste fald straffes det med tortur, og i værste fald med døden.